Betrokken op elkaar
Samen leren
Oog voor elkaar
Open en betrokken
Bijbel als uitgangspunt
Verantwoordelijkheid dragen
Warm pedagogisch klimaat

Vacature BSO

05 juni 2020
Christelijke kinderopvang 'BijdeHandjes' zoekt pedagogische medewerkers voor de BSO die bij onze school opgestart wordt.