Aandacht
Betrokken
Betrokken op elkaar
Bij de tijd
Doelgericht!
Leren in de groep
Samenspel
Verantwoordelijkheid dragen

Einde 2020 & schoolsluiting

17 december 2020
Opnieuw gaat de school in verband met 'corona' enkele weken dicht.
Helaas. Opnieuw stappen we over op thuisonderwijs. Als school vinden we dit ontzettend jammer. We hopen van harte dat we onze leerlingen vanaf 19 januari weer onder onze hoede mogen nemen.

Tegelijkertijd zijn we ontzettend dankbaar dat we deze week samen (vervroegd) nog fysiek het kerstfeest mochten herdenken. Er is plaats! was het thema. De blijde boodschap van het kerstevangelie klonk ook deze week in onze school!

We wensen alle mensen die bij onze school betrokken zijn een goede en gezegende kerstdagen toe en al het goede voor het jaar 2021!