Betrokken op elkaar
Samen leren
Oog voor elkaar
Open en betrokken
Bijbel als uitgangspunt
Verantwoordelijkheid dragen
Warm pedagogisch klimaat

Nieuwe website

21 november 2019
Zoals u kunt zien is onze nieuwe website af. We hopen met deze site een duidelijk beeld van onze school te geven.
Op deze site is informatie te vinden voor (aanstaande) ouders, maar ook voor andere mensen die belangstelling hebben in onze school. Onder het kopje 'onderwijs' is meer informatie over de school terug te vinden. Onder 'identiteit' kunt u meer lezen over de identiteit van onze school. Op verschillende plaatsen op deze website wordt doorverwezen naar diverse documenten.