Betrokken op elkaar
Samen leren
Oog voor elkaar
Open en betrokken
Bijbel als uitgangspunt
Verantwoordelijkheid dragen
Warm pedagogisch klimaat

Wisseling van de wacht!

29 november 2019
Een nieuw gezicht op school. Deze week neemt mw. C. Elenbaas- van Bochoven de taak van juf Don over.
Juf Don hoopt na ruim 17 jaar als administratief medewerker werkzaam te zijn geweest op 10 december a.s. met pensioen te gaan. Welverdiend! Mw. Elenbaas vervult vanaf deze week voor drie dagdelen per week haar taak als managementassistente. We wensen haar een goede en fijne tijd bij ons op school toe.