Betrokken op elkaar
Samen leren
Oog voor elkaar
Open en betrokken
Bijbel als uitgangspunt
Verantwoordelijkheid dragen
Warm pedagogisch klimaat

Aanmelden nieuwe leerlingen

16 januari 2020
Het is weer mogelijk kinderen aan te melden voor onze school! U kunt kinderen aanmelden die in het schooljaar voor 1 oktober 2021 vier jaar worden.


Voor nieuwe potentiŽle gezinnen is er de mogelijkheid om een kennismakingsbezoek met onze scholen te plannen. Dit kan in overleg met de directeur van de school. We zouden het fijn vinden om deze bezoeken voor 15 februari 2020 te plannen. Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure verwijzen we naar het tabblad 'ouders'. We ontvangen graag alle aanmeldingen bij voorkeur voor 1 maart 2020.

Heeft u al kinderen op school, dan is het uiteraard ook mogelijk een setje formulieren via uw kind of per e-mail aan te vragen. U hoeft dan niet apart naar school te komen.