Betrokken op elkaar
Samen leren
Oog voor elkaar
Open en betrokken
Bijbel als uitgangspunt
Verantwoordelijkheid dragen
Warm pedagogisch klimaat

Start BSO 'BijdeHandjes'

23 januari 2020
Per augustus aanstaande start christelijke kinderopvangorganisatie BijdeHandjes bij onze school een BSO (buitenschoolse opvang).
Deze BSO zal van start gaan in ons bijgebouw 'het Ottersgat', naast de school gelegen. Recent is er een enquete gehouden onder de ouders van de Willem Farelschool en daaruit bleek dat er meer dan voldoende animo was voor een BSO na schooltijd (naar alle waarschijnlijkheid maandag, dinsdag, donderdag).
De Willem Farelschool is nauw bij de oprichting van deze BSO betrokken.