Betrokken op elkaar
Samen leren
Oog voor elkaar
Open en betrokken
Bijbel als uitgangspunt
Verantwoordelijkheid dragen
Warm pedagogisch klimaat

Start BSO en peuterspeelzaal

23 januari 2020
Het is de bedoeling dat christelijke kinderopvangorganisatie BijdeHandjes per augustus aanstaande bij onze school een BSO (buitenschoolse opvang) en peuterspeelzaal zal starten.
Deze BSO en peuterspeelzaal zal van start gaan in ons bijgebouw 'het Ottersgat', naast de school gelegen. Recent is er een enquete gehouden onder de ouders van de Willem Farelschool en daaruit bleek dat er meer dan voldoende animo was voor een BSO na schooltijd (naar alle waarschijnlijkheid maandag, dinsdag, donderdag) en een peuterspeelzaal.
De Willem Farelschool is nauw bij de oprichting van deze BSO en peuterspeelzaal betrokken en is hierover in gesprek met BijdeHandjes.
Op D.V. 12 en 17 februari a.s. verzorgt BijdeHandjes (www.bijdehandjes.info) in onze school een voorlichtingsavond tussen 20.00 uur en 21.00 uur.