Betrokken op elkaar
Samen leren
Oog voor elkaar
Open en betrokken
Bijbel als uitgangspunt
Verantwoordelijkheid dragen
Warm pedagogisch klimaat

Voorlichting BijdeHandjes

11 februari 2020
Op 12 en 17 februari zal BijdeHandjes een voorlichting geven over de te starten BSO en peuterspeelzaal bij onze school.
Alle ouders die interesse hebben in deze BSO en peuterspeelzaal zijn om 20.00 uur welkom in het speellokaal van onze school.