Aandacht
Betrokken
Betrokken op elkaar
Bij de tijd
Doelgericht!
Leren in de groep
Samenspel
Verantwoordelijkheid dragen

Doelgericht!

11 februari 2020
Werken met doelen? Waar hebben we het eigenlijk over?
Onder de vlag van 'toekomstgericht onderwijs' spreken we op onze school regelmatig over doelgericht werken en kindgesprekken. Dit thema staat centraal, ook in de cursussen die we als team volgen.

Het gaat daarbij om de vraag hoe wij op de goede manier tijdens de kindgesprekken/coaching gesprekken met de leerlingen spreken over hun leerdoelen en aan te leren vaardigheden. Tijdens de cursus hebben we vooral nagedacht over welke vaardigheden en doelen we belangrijk vinden. Daarover zijn afspraken gemaakt om een doorgaande lijn in school te borgen. U kunt daarbij denken aan vaardigheden als zelfinzicht, zelfsturing, kritisch denken, analytisch denken, betrokken zijn, inlevingsvermogen, initiatief nemen, etc.

Het spreekt voor zich dat dit geen termen zijn die we zo in de onderbouw kunnen gebruiken. Achter deze termen zitten echter voldoende kleinere doelen die passen bij het jongere kind. Daarbij gaat het in de groepen 1 en 2 vooral om het observeren van gedrag, in de middenbouw vooral om het aanleren van de juiste taal en de bovenbouw vooral om het leren reflecteren op jezelf.

Dit alles heeft te maken met de vorming van het kind als persoon. Dat gaat verder dan alleen het leren van vakken en het opdoen van nieuwe kennis. Juist omdat we denken dat het kind in de toekomst dit soort overstijgende vaardigheden nodig heeft.