Betrokken op elkaar
Samen leren
Oog voor elkaar
Open en betrokken
Bijbel als uitgangspunt
Verantwoordelijkheid dragen
Warm pedagogisch klimaat

Paasviering

04 april 2020
Hoewel de school gesloten is, willen we toch samen stil staan bij Goede Vrijdag en Pasen.
Op donderdagavond 9 april om 19:00 uur hebben de Willem Farelschool en Johannes Calvijnschool een gezamenlijke paasviering, die gevolgd kan worden via deze livestream.

Het programma kunt u hier downloaden.

Wij kunnen niet dagelijks met de kinderen de Bijbel openen. Het is mooi om zo, al is het op een alternatieve manier, tijdens de viering met de kinderen deze heilsfeiten te herdenken.